For mig handler politik om reelle forandringer, resultater og konkrete forbedringer. Dem skaber man omkring midten af dansk politik. 

Mine handlinger afspejler mine holdninger om at skabe grønne, progressive fremskridt.

Jeg vil være foregangskvinden for et værdifællesskab, som rækker ud over køn, partifarver og andre skel. 

Et værdifællesskab der konstruktivt balancerer mellem afmagten overfor klimaforandringerne, og det håb der tændes ved konkrete handlinger, som er med til at vende udviklingen og sætte Danmark i førerposition som et grønt foregangsland. 

Følg mig på Sociale Medier –